+ GAUZE-62045- +

 

 

 

 

 

 


[AMBM-8001] 19/04/1999

1. GAUZE -mode of adam
2. Schwein
ソ椅子
(schwein no isu)
3.
フヘバわ (yurameki)
4. raison detre
5. 304
號室, 白死ソ櫻 (304 goushitsu hakushi no sakura)
6. Cage
7.
蜜シ唾 (tsumi to batsu)
8. mazohyst of decadence
9.
予感 (yokan)
10. MASK
11.
-zan-
12.
ヤヱ①ソ丘 (akuro no oka)
13. GAUZE -mode of eve-