ot ad

     

POSTCARD SET A / X-Japan / Size: 12 x 8cm / HK$10

    
POSTCARD SET B / Dir en grey / Size: 15 x 10cm / HK$??


  

POSTCARD SET C / Yoshiki / Size: 14.8 x 10cm / HK$??

  

POSTCARD SET D / Dir en grey / Size: 15 x 9.5cm / HK$??

  
  
  
  

** SPECIAL POSTCARD / NOT FOR SALE 非賣品 **